nav.tn.ru использует cookies. Правила использования.

Уважаемые коллеги! ТЕХНОНИКОЛЬ работает в стандартном режиме.
Обращение Евгения Войлова, Технического директора ТЕХНОНИКОЛЬ. Перейти

Задать вопрос
Upload files
Зарегистрироваться

thnx

join-success

to-cabinet
Baş səhifəKataloqHidroizolyasiya

Hidroizolyasiya

назад
Фильтр
223
TEXNONİKOL yapışdırıcı mastika №27
Material bitumdan, mineral lifdən, mineral dolduruculardan, həlledicidən və texnoloji əlavələrdən ibarət olan çoxkomponentli bircins kütləni özündə ehtiva edir
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST ALOV STOP K
Rulonlu, əridilən, suyadavamlı bitum-polimer dam örtüyü materialıdır
compare Добавить к сравнению
PLANTER Profilli membranlar
Yüksək sıxlıqlı polietilendən hazırlanmış polimer material
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL mastika №33
Lateks və polimer modifikatorlarla modifikasiya edilmiş bitumlu su-emulsiya mastikası.
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST AKUSTİK
Rulonlu, səs izolyasiya edən ara qat materialıdır
compare Добавить к сравнению
Hidroizolasiya polimer membranı LOGICBASE V-SL
Yüksək keyfiyyətli plastifikasiya edilmiş polivinilxlorid (PVX) əsasında polimer dam örtüyü membranıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL qoruyucu alüminium mastika № 57
Material bitumdan, mineral lifdən, mineral dolduruculardan, həlledicidən və texnoloji əlavələrdən ibarət olan çoxkomponentli bircins kütləni özündə ehtiva edir
compare Добавить к сравнению
UNIFLEKS
Rulonlu, hidroizoləedici, əridilən, suyadavamlı bitum-polimer dam örtüyü materialıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNOELASTMOST
Rulonlu, hidroizoləedici, əridilən, bitum-polimer materialıdır
compare Добавить к сравнению
UNIFLEKS VENT
Rulonlu, əridilən, bitum-polimer dam örtüyü materialıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST
Rulonlu, hidroizoləedici, əridilən, suyadavamlı bitum-polimer dam örtüyü materialıdır
compare Добавить к сравнению
EKOFLEKS
Rulonlu, əridilən, dam örtüyü materialıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST EMP 5.5
Rulonlu, əridilən, hidroizolyasiya bitum-polimer materialdır
compare Добавить к сравнению
BIPOL
Rulonlu, hidroizoləedici, əridilən, dam örtüyü materialıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST FİKS P
Rulonlu, əridilən, suyadavamlı bitum-polimer dam örtüyü materialıdır
compare Добавить к сравнению
В списке сравнения
Сравнить