nav.tn.ru использует cookies. Правила использования.

Baş səhifəKataloqHidroizolyasiya

Hidroizolyasiya

назад
Фильтр
223
TEXNONİKOL qoruyucu alüminium mastika № 57
Material bitumdan, mineral lifdən, mineral dolduruculardan, həlledicidən və texnoloji əlavələrdən ibarət olan çoxkomponentli bircins kütləni özündə ehtiva edir
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL mastika №33
Lateks və polimer modifikatorlarla modifikasiya edilmiş bitumlu su-emulsiya mastikası.
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL yapışdırıcı mastika №27
Material bitumdan, mineral lifdən, mineral dolduruculardan, həlledicidən və texnoloji əlavələrdən ibarət olan çoxkomponentli bircins kütləni özündə ehtiva edir
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL emulsiyalı dam örtüyü mastikası №31
Material süni kauçukla, texnoloji əlavələrlə və mineral doldurucularla modifikasiya edilmiş neft bitumunun su emulsiyası olan və istifadəyə hazır materialı özündə ehtiva edir
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL hidroizolyasiya mastikası № 24 (TNHM)
Material süni kauçukla, texnoloji əlavələrlə, mineral doldurucularla və üzvi həlledici ilə modifikasiya edilmiş neft bitumundan ibarət olan və istifadəyə hazır materialı özündə ehtiva edir
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL dam örtüyü mastikası № 21 (Texnomast)
Material süni kauçukla, texnoloji əlavələrlə, mineral doldurucularla və üzvi həlledici ilə modifikasiya edilmiş neft bitumundan ibarət olan və istifadəyə hazır materialı özündə ehtiva edir
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL bitumlu emulsiya praymeri № 04
Texnoloji əlavələrlə modifikasiya edilmiş neft bitumunun su emulsiyasıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL bitumlu praymer № 01
Material xüsusi seçilmiş üzvi həlledicilərdə neft bitumlarının məhlulunu özündə ehtiva edir
compare Добавить к сравнению
Hidroizolasiya polimer membranı LOGICBASE V-SL
Yüksək keyfiyyətli plastifikasiya edilmiş polivinilxlorid (PVX) əsasında polimer dam örtüyü membranıdır
compare Добавить к сравнению
PLANTER Profilli membranlar
Yüksək sıxlıqlı polietilendən hazırlanmış polimer material
compare Добавить к сравнению
ECOPLAST PVX dam örtüyü membrane
Yüksək keyfiyyətli plastikləşdirilmiş polivinilxlorid (PVX) əsaslı polimer dam örtüyü membranı
compare Добавить к сравнению
LOGICROOF PVX dam örtüyü membranı
Yüksək keyfiyyətli plastifikasiya edilmiş polivinilxlorid (PVX) əsasında polimer dam örtüyü membranıdır
compare Добавить к сравнению
PARABARYER C
Rulonlu, səs izolyasiya, ara qat materialıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST TERRA
Rulonlu, əridilən, hidro-qaz-izolyasiya edən bitum-polimer materialdır
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST BARYER LAYT
Rulonlu, hidroizoləedici, özüyapışan bitum-polimer əsassız materialıdır
compare Добавить к сравнению
В списке сравнения
Сравнить