nav.tn.ru использует cookies. Правила использования.

Baş səhifəKataloqHidroizolyasiya

Hidroizolyasiya

назад
Фильтр
223
TEXNOELAST VENT K
Rulonlu, əridilən, suyadavamlı bitum-polimer dam örtüyü materialıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST BARYER (BO)
Rulonlu, hidroizoləedici, özüyapışan bitum-polimer əsassız materialıdır
compare Добавить к сравнению
Yapışdırıcı mastika ТЕХНОНИКОЛЬ № 22 (Vişera)
Yapışdırıcı mastika ТЕХНОНИКОЛЬ № 22 (Vişera) çoxkomponentli kütlədən ibarətdir və bitumdan, butadionstirol termoelastoplastı və ya onun modifikasiyalarından, doldurucudan və texnoloji əlavələrdən hazırlanmışdır.
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST ALFA
Rulonlu, əridilən, hidro-qaz-izolyasiya edən bitum-polimer materialdır
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST BARYER (BO) MINI
Rulonlu, hidroizoləedici, özüyapışan bitum-polimer əsassız materialıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL bitumlu praymer № 01
Material xüsusi seçilmiş üzvi həlledicilərdə neft bitumlarının məhlulunu özündə ehtiva edir
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST PRAYM
Rulonlu, hidroizoləedici, əridilən, suyadavamlı bitum-polimer dam örtüyü materialıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST BARYER LAYT
Rulonlu, hidroizoləedici, özüyapışan bitum-polimer əsassız materialıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL bitumlu emulsiya praymeri № 04
Texnoloji əlavələrlə modifikasiya edilmiş neft bitumunun su emulsiyasıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST S
Rulonlu, özüyapışan hidroizoləedici bitum-polimer dam örtüyü materialıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST TERRA
Rulonlu, əridilən, hidro-qaz-izolyasiya edən bitum-polimer materialdır
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL dam örtüyü mastikası № 21 (Texnomast)
Material süni kauçukla, texnoloji əlavələrlə, mineral doldurucularla və üzvi həlledici ilə modifikasiya edilmiş neft bitumundan ibarət olan və istifadəyə hazır materialı özündə ehtiva edir
compare Добавить к сравнению
TEXNOELAST QRİN
Rulonlu, hidroizoləedici, əridilən, suyadavamlı bitum-polimer dam örtüyü materialıdır
compare Добавить к сравнению
PARABARYER C
Rulonlu, səs izolyasiya, ara qat materialıdır
compare Добавить к сравнению
TEXNONİKOL hidroizolyasiya mastikası № 24 (TNHM)
Material süni kauçukla, texnoloji əlavələrlə, mineral doldurucularla və üzvi həlledici ilə modifikasiya edilmiş neft bitumundan ibarət olan və istifadəyə hazır materialı özündə ehtiva edir
compare Добавить к сравнению
В списке сравнения
Сравнить