nav.tn.ru использует cookies. Правила использования.

Baş səhifəKataloqYanğından mühafizə və texniki izolyasiya

Yanğından mühafizə və texniki izolyasiya

назад
Фильтр
227
Silindr TEXNO
Silindr TEXNO – bazalt süxurları əsasındakı mineral pambıqdan istilikizolyasiyaedici silindrdir. Silindrlər armaturlanmış alüminium folqa ilə kaşirlənmiş şəkildə buraxıla bilərlər. Kaşirlənmiş silindrlərdə folqanın özüyapışan üst-üstə qoyulma haşiyəsi var və bun da montajı asanlaşdırır.
compare Добавить к сравнению
ПЛИТА ТЕХНО Т

ТЕХНО Т plitəsi daş pambığından sərt plitədir.Plitələr bazalt qrupuna aid dağ süxurları əsasındakı mineral pambıqdan hazırlanır. Plitələrin bir tərəfi armaturlanmış alüminium folqa və ya şüşəxolstla kaşirlənmiş şəkildə buraxıla bilərlər. ТЕХНО Т plitələrinin ümumtikinti təyinatlı izolyasiyaedicilərdən əsas fərqi, onların geniş temperatur diapazonunda istifadəsinin mümkünlüyüdür.

compare Добавить к сравнению
Мат ТЕХНО

Мат ТЕХНО- daş pambıqdan tikişsiz matdır. Matları bazalt qrupuna aid daq süxurları əsasındakı hidrofoblaşdırılmış daş pambığından hazırlayırlar.Bir tərəfi armaturlanmış alüminium folqa ilə kaşirlənmiş şəkildə hazırlana bilər. Мат ТЕХНО-nun ümumi tikinti təyinatlı izolyasiyasından başlıca fərqi geniş temperatur diapazonunda istifadə oluna bilməsi və liflərin yüksək temperatura davamlığıdır.

compare Добавить к сравнению
Мат прошивной ТЕХНО

Tikişli Мат ТЕХНО- bazalt qrupuna aid dağ süxurları əsasındakı mineral pambıqdan hazırlanmış yanmayan, istilik – səsizolyasiyaedici tikişli matdır. Matın bir tərəfi setka ilə (qalvanizasiya edilmiş və ya sinklənmiş poladdan) örtülür və sinklənmiş metalik məftillə tikilir. Мат həmçinin bir tərəfdən folqa ilə (armaturlanmış və armaturlanmamış) örtülmüşm şəkildə də istehsal edilə bilər.

compare Добавить к сравнению
Maт  Ламельный ТЕХНО
Maт Ламельный ТЕХНО –zəif yaranan istilik və səsizolyasiyaedici matdır (döşənək materialdır); daş pambığın lamellərini armaturlaşdırma ilə gücləndirilmiş alüminium folqaya yapışdırmaqla formalaşdırılır. Belələ, alınan məhsul, ənənəvi matlarla müqayisədə, sıxılmada daha yüksək möhkəmliyə malik olur və montaj zamanı daha az deformasiyaya uğrayır.
Standart icrada mat armaturlanmış alüminium folqa ilə örtülmüş olur. yapışdırılmış tikişli folqalanmış örtü buxarizolyasiyaedici funksiyanı yerinə yetirir. Bu isə soyuq borukəmərlərində
və hava borularında əlavə buxarizolyasiyaedici qatın qurulmasına imkan verir. matın əsası – daş pambığından yanmayan lameldir.
compare Добавить к сравнению
В списке сравнения
Сравнить