nav.tn.ru использует cookies. Правила использования.

Задать вопрос
Upload files
Зарегистрироваться

thnx

join-success

to-cabinet

Yastı dam

назад
Фильтр
229
TH-КРОВЛЯ Balkon Sistemi
Piyada yüklənmələri (ağırlıqları) və xarici (bayır) suaxıtma novları olan istismar edilən dam örtüyü sistemi.
compare Добавить к сравнению
TH-КРОВЛЯ ГАРАНТ Sistemi
Profilləndirilmiş polad döşənək üzərində polimer membrandan dam örtü palazı və penopolizizosianuratdan isidici qatı olan istismar edilməyən dam örtüyü sistemi      
compare Добавить к сравнению
TH-КРОВЛЯ Оптима Sistemi
Dəmir-beton əsas üzərində isrilikizolyasiyaedici PİR plitələri və РVX membranı mexaniki bərkidilmiş istismar olunmayan dam örtüyü sistemi.
compare Добавить к сравнению
TH-КРОВЛЯ Терраса Sistemi
Plastik dayaqlı piyada yolu yüklənmələri olan istismar edilən yüngülləşdirilmiş dam sistemi.
compare Добавить к сравнению
TH-КРОВЛЯ Universal PİR Sistemi
Beton əsas üzərində yığma düzləndirici qatlı və sərt penopoliizosianurat PİR-dən maillik qatlı istismar olunmayan dam örtüyü sistemi
compare Добавить к сравнению
TH-КРОВЛЯ Эксперт PİR Sistemi
Dəmir-beton əsas üzərində, istilikizolyasiyaedici PİR plitələri və LOGİCROOF polimer membranından dam örtüyü palazı yapışdırma metodu ilə bərkidilmiş, istismar olunmayan dam örtüyü Sistemi.  
compare Добавить к сравнению
В списке сравнения
Сравнить