nav.tn.ru использует cookies. Правила использования.

Yastı dam

назад
Фильтр
229
TN-DAM ÖRTÜYÜ SİSTEMİ Fiks Beton
Bitum-polimer dam örtüyünün mexaniki fiksajlanması ilə beton əsas boyunca istismar olunmayan dam sistemi
compare Добавить к сравнению
TN-DAM ÖRTÜYÜ SİSTEMİ Solo
Birqat bitum-polimer dam örtüyünün mexaniki fiksajlanması ilə polad profilli lay üzərində istismar olunmayan dam sistemi
compare Добавить к сравнению
TN-DAM ÖRTÜYÜ SİSTEMİ Ballast
Polimer membrandan hazırlanmış dam örtüyünə malik beton əsas boyunca istismar olunmayan ballast dam sistemi
compare Добавить к сравнению
TN-DAM ÖRTÜYÜ SİSTEMİ Titan
Yığıma lövhə üzlüyə malik profilli lay üzrə istismar olunmayan dam sistemi
compare Добавить к сравнению
TN-DAM ÖRTÜYÜ SİSTEMİ Smart
Polad profilli lay üzərində polimer və kombinə edilmiş isitməyə malik dam örtüyünün mexaniki fiksajlanması ilə istismar olunmayan dam sistemi
compare Добавить к сравнению
TN-DAM ÖRTÜYÜ SİSTEMİ Fiks
Polad profilli lay üzərində bitum-polimer dam örtüyünün mexaniki fiksajlanması ilə istismar olunmayan dam sistemi
compare Добавить к сравнению
TN-DAM ÖRTÜYÜ SİSTEMİ Klassik
Polad profilli lay üzərində polimer membranları dam örtüyü ilə istismar olunmayan dam sistemi
compare Добавить к сравнению
TH-КРОВЛЯ Эксперт PİR Sistemi
Dəmir-beton əsas üzərində, istilikizolyasiyaedici PİR plitələri və LOGİCROOF polimer membranından dam örtüyü palazı yapışdırma metodu ilə bərkidilmiş, istismar olunmayan dam örtüyü Sistemi.  
compare Добавить к сравнению
TH-КРОВЛЯ Universal PİR Sistemi
Beton əsas üzərində yığma düzləndirici qatlı və sərt penopoliizosianurat PİR-dən maillik qatlı istismar olunmayan dam örtüyü sistemi
compare Добавить к сравнению
TH-КРОВЛЯ Терраса Sistemi
Plastik dayaqlı piyada yolu yüklənmələri olan istismar edilən yüngülləşdirilmiş dam sistemi.
compare Добавить к сравнению
TH-КРОВЛЯ Оптима Sistemi
Dəmir-beton əsas üzərində isrilikizolyasiyaedici PİR plitələri və РVX membranı mexaniki bərkidilmiş istismar olunmayan dam örtüyü sistemi.
compare Добавить к сравнению
TH-КРОВЛЯ ГАРАНТ Sistemi
Profilləndirilmiş polad döşənək üzərində polimer membrandan dam örtü palazı və penopolizizosianuratdan isidici qatı olan istismar edilməyən dam örtüyü sistemi      
compare Добавить к сравнению
TH-КРОВЛЯ Balkon Sistemi
Piyada yüklənmələri (ağırlıqları) və xarici (bayır) suaxıtma novları olan istismar edilən dam örtüyü sistemi.
compare Добавить к сравнению
В списке сравнения
Сравнить