nav.tn.ru использует cookies. Правила использования.

Baş səhifəKataloqKöpüklər, yapışqanlar, hermetiklər

Köpüklər, yapışqanlar, hermetiklər

назад
Фильтр
225
Ikikomponentli poliuretan hermetik ТЕХНОНИКОЛЬ 2К

 Yüksək keyfiyyətli, ikikomponentli poliuretan hermetik ТЕХНОНИКОЛЬ 2К, mülki və           sənaye     təyinatlı bütün növ bina və qurğuların tikintisi və təmirində panellərarası qovuşma yerlərinin, yarıqların, çatların hermetikləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Komponentlər qarışdırıldıqdan sonra kimyəvi reaksiya nəticəsində bərkimə baş verir. Bərkimə sürəti temperatur artdıqca yüksəlir. Bərkidikdən sonra hermetik əsas inşaat materiallarına çox yüksək adgeziyaya malik olur. İşçi temperaturu çox geniş (-600 C-dən, + 700C-dək ) diapazondadır, yüksək elastikliyə və ultrabənövşəyi şüalara davamlığa malikdir. Akril fasad boyaları ilə rənglənirlər.

compare Добавить к сравнению
Butilkauçuk hermetiki ТЕХНОНИКОЛЬ №45

Butilkauçuk hermetiki ТЕХНОНИКОЛЬ №45 butilkauçukdan, üzvi həlledicidən, modifikasiyaedici əlavələrdən və doldurucudan ibarətdir Soyuq halda bərkiyən materiallara aiddir.

Geniş işçi temperatur diapazonuna, yüksək elastikliyə, ultrabənövşəyi şüalara davamlığa və qısa müddətda quruma qabiliyyətinə malikdir.

compare Добавить к сравнению
В списке сравнения
Сравнить