ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые из этих файлов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой обработки персональных данных.

Согласен(на)
Язык:

Обращаем внимание, что перевод страницы выполнен с использованием средств автоматического перевода, в следствии чего может содержать неточноcти.

Согласен(на)
Род деятельности: Роль: Проектировщик
Online mağaza
Горячая линия 8 800 600-05-65
Для проектировщиков 8 800 350-99-85
Добавьте системы в сравнение
Online mağaza
Горячая линия 8 800 600-05-65
Для проектировщиков 8 800 350-99-85
Əsas səhifə Şəxsi məlumatların emalı siyasəti

Şəxsi məlumatların emalı siyasəti

Terminlər və təriflər

Hazırkı şəxsi məlumatların emalı siyasətində biz, nav.tn.ru sonra – «sayt» web-səhifəmizdən istifadə edərkən, Sizi şəxsi məlumatların emalı qaydası barədə məlumatlandırırıq;.

İstifadəçinin öhdəlikləri

Saytda qeydiyyatdan keçərkən, Siz bizə müddətsiz olaraq xüsusi və ya qeyri-biometrik şəxsi məlumatlarınızı təqdim edirsiniz (Tərəfinizdən verilmiş şəxsi məlumatlarınızın emalına dair razılığınızın əldə olunmasına qədər) adınız, telefon nömrəniz, elektron ünvanınız, və Sizə (fiziki şəxs kimi) birbaşa və ya bilavasitə aid olan məlumatı.

Bununla Siz Saytda Sizin davranışınız, cookie, geomövqe haqqında məlumatlar, IP-ünvan kimi Sizin şəxsi məlumatlarınızın tərəfimizdən onlayn-skorinqinin (qiymətləndirilməsinin) keçirilməsi ilə razılaşırsınız .

Bununla Siz azad, öz iradənizlə və öz maraqlarınız naminə hərəkət etdiyinizi, habelə öz fəaliyyət qabiliyyətinizi təsdiqləyirsiz.

Şəxsi məlumatlarınızı təqdim etməklə Siz şəxsi məlumatlarınızın bizim tərəfimizdən, daha doğrusu: QSC «TexnoNİKOL» ünvan (yerləşdiyi yer): 119049, Moskva ş., Krımskiy Val küç., bina.8, VÖEN 7706019704, ƏDQN (Əsas Dövlət Qeydiyyat Nömrəsi) 1027739072492, habelə MMC «TexnoNİKOL-Tikinti Sistemləri», ünvan (yerləşdiyi yer): 129110, Russiya, Moskva ş. Gilyarovski küç.bina 47, t. 5, VÖEN 7702521529, ƏDQN 1047796256694 emal edilməsi, avtomatlaşdırma vasitələrinin istifadəsi edilməsi / edilməməsi ilə razılaşırsınız.

Emal zamanı Sizin şəxsi məlumatlarınız ilə növbəti əməliyyatlar aparılacaq: toplanılma, qeydiyyat, sistemləşdirmə, yığılma, saxlanılma, dəqiqləşdirmə (yeniləmə, dəyişdirilmə), çıxardılma, istifadə, ötürülmə (yayılma, təqdim edilmə, daxil olma), simasızlaşdırma, bloklama, silinmə, şəxsi məlumatların ləğv edilməsi.

Bununla Siz bizə öz şəxsi məlumatlarınızın hazırkı şəxsi məlumatların emalı Siyasətində nəzərdə tutulmuş məqsədlərə uyğun olaraq emalı üçün, üçüncü şəxslər ilə bağlanılmış müqavilələr əsasında və yalnız bu müqavilələr çərçivəsində, üçüncü şəxslərə verilməsinə razılıq verirsiniz.

Məlumatların Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin əsaslandırılmış və tətbiq edilən tələblərinə uyğun olaraq ötürülməsi öhdəliklərin pozulması hesab olunmur.

Bununla Siz tərəfinizdən bizə Sizin şəxsi və düzgün məlumatlarınızın verildiyini təsdiq edirsiz.

Hazırkı şəxsi (qeydiyyat) razılıq məlumatlarınız bizə verildiyi andan etibarən qüvvəyə minir.

Şirkətin öhdəlikləri

Biz, hazırkı şəxsi məlumatların emalı Siyasətində qeyd olunan məqsədlər üçün, Sizdən aldığımız şəxsi məlumatların məxfliliyini, habelə   Russiya Federasiyasının Qanunvericiliyi tələblərinə uyğun olaraq onların emalı zamanı təhlükəsizliyi təmin etməyi öhdəmizə götürürük, .

Biz tərəfinizdən təqdim edilən şəxsi məlumatları aşağıdakı məqsədlərlə istifadə edirik:

 • marketing, reklam və xəbər göndərişlərinin Sizə göndərmək, partnyorlar barəsində yeniliklər daxil olaraq, lakin bununla kifayətlənməyərək; məhsullara dair qiymətlər haqqında məlumatlar, bizim təkliflərimiz və bizim partnyorlarımızın təklifləri;
 • məlumat xarakterli və servis mesajlarının Sizə göndərilməsi;
 • Sizin Saytda qeydiyyatınız/avtorizasiyanız;
 • sifarişlərinizin emalı və digər öhdəliklərimizin yerinə yetirilməsi;
 • məhsul və xidmətlərin təşviq edilməsi istiqamətində fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi;
 • Saytın işinin qiymətləndirilməsi və təhlili;
 • Sizin alıcılıq davranışınızın təhlili və göndərişlər formasında şəxsi tövsiyələrin təqdim edilməsi;
 • elektron yayımların vasitəsilə aksiyalar, endirimlər və xüsusi təkliflər haqqında Sizi məlumatlandırmaq.
 • nav.tn.ru saytı vasitəsilə alınmış iradların emalı üçün .
 • məhsul üzrə zəmanətinin təqdim edilməsi üçün sorğuların emalı (forma «zəmanətin tərtibatı»).

Digər müddəalar

Bununla Sizi xəbərdar edirik ki, şəxsi məlumatınız yarımçıq, köhnəlmiş, qeyri-dəqiq, qanunsuz əldə edilmiş və yaxud elan edilmiş emal məqsədi üçün zəruri olmadığı halda şəxsi məlumatlarınıza düzəlişlər etmək, bloklamaq və ya onları ləğv etmək istədiyiniz halda, və ya Sizin şəxsi məlumatlarınızın emalı üçün razılığınızı geri götürmək istəyi əmələ gəldiyi halda və ya bizim Sizin şəxsi məlumatlarınıza qarşı qeyri-hüquqi hərəkətlərimizi aradan qaldırmaq üçün, Siz bizə aşaqıdakı qaydada rəsmi sorğu göndərməlisiniz:

bizə Russiya Poçtu ilə: 129110, Russiya, Moskva ş. Gilyarovski küç., bina 47, t. 5 ünvanına rəsmi sorğu göndərməklə, alıcı qismində MMC «TexnoNİKOL-Tikinti Sistemlər i» qeyd etmək lazımdır;.

Bizə rəsmi sorğu göndərəcəyiniz halda, sorğunun mətnində qeyd etmək lazımdır, Sizin:

 • ASA;
 • şəxsi məlumatların aid olduğu subyektin və yaxud onun təmsilçisinin şəxsiyyətini təsdiq edən əsas sənədin nömrəsini, qeyd olunmuş sənədin verilmə tarixi və sənədi verən orqan haqqında məlumatları;
 • bizimlə əlaqədə Sizin iştirakınızı təsdiq edən məlumatları, və ya Sizin şəxsi məlumatlarınızın tərəfimizdən emalı faktını digər yolla təsdiq edən məlumatları;
 • vətəndaşın (və yaxud onun qanuni nümayəndəsinin) imzası.

Sorğu elektron formada göndərildiyi təqdirdə, o, elektron sənəd formasında tərtib edilməli və RF-nin qanunvericiliyinə uyğun olaraq elektron imza ilə imzalanmalıdır .

Tərəfinizdən göndərin yazılı ərizə (geri çağırma) tərəfimizdən alındığı andan etibarən və/və yaxud emalın məqsədinə nail olunan kimi biz Sizin şəxsi məlumatlarınızın emalını dərhal dayandırmağı və onları qanunla müəyyən edilmiş müddət və şərtlərə uyğun ləğv etməyi öhdəmizə götürürük.

Siz info@tn.ru elektron ünvana (E-mail) müvafiq sorğu göndərməklə, marketinq, reklam və yenilik haqqında yayımlardan imtina edə bilərsiniz.

Şəxsi məlumatların emalına dair razılıq tərəfinizdən geri götürdüyünüz halda, biz "Şəxsi məlumatlar haqqında" 27.07.2001 tarixli N 152-FЗ saylı Federal qanunun 6-cı maddəsinin 1 hissəsinin 2-11 bəndlərində, 10-cu maddəsinin 2-ci hissəsində və 11-ci maddəsinin 2-ci hissəsində qeyd edilmiş əsaslarla şəxsi məlumatlarınızın Sizin razılığınız olmadan emalını davam etdirmək hüququna malikik.

Biz saytda hamı üçün əlçatan formada təqdim etdiyiniz məlumatlara görə məsuliyyət daşımırıq.

Şəxsi məlumatların emalı zamanı, biz şəxsi məlumatları onları qanunsuz daxil olmadan və həmçinin şəxsi məlumatları onları qarşı digər qanunsuz hərəkətlərdən qorumaq üçün lazımı və kifayət qədər təşkilatı və texniki tədbirlər görürük,.

Nəzərinizə çatdırırıq ki, hazırki şəxsi məlumatların emalı Siyasəti Rusiya Federasiyasının Qanunvericiliyində mümkün düzəlişlərlə və həmçinin bizim daxili proseslərdə dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq yenilənə bilər. Şəxsi məlumatların emalı Siyasətinin yeni redaksiyası onun Saytda yerləşdiyi andan etibarən qüvvəyə minir.

Ваша роль на сайте
Cайт будет подстраиваться в зависимости от вашей роли. Изменить выбор можно в любой момент. Выбор роли находится в верхней части страницы, рядом с телефонным номером.
Проектировщик
Проектировщик
Архитекторы промышленных и гражданских объектов
Торговый партнер
Торговый партнер
Компании, реализующие продукцию ТЕХНОНИКОЛЬ
Подрядчик
Подрядчик
Компании, выполняющие подрядные работы
Заказчик
Заказчик
Юридические лица, пользующиеся услугами и материалами ТЕХНОНИКОЛЬ
Частный клиент
Частный клиент
Физические лица, пользующиеся услугами и материалами ТЕХНОНИКОЛЬ
Сотрудник
Сотрудник
Сотрудники Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
Другое
Другое
Если ни одна из ролей вам не подходит, выберите этот вариант

Частным клиентам

Горячая линия

8 800 600-05-65

Офисы продаж

Перейти

Проектировщикам

09:00 - 18:00 (по МСК)

Связаться в WhatsApp
Через телефон
Отсканируйте QR код с телефона
Qr-код ТЕХНОНИКОЛЬ в WhatsApp
Через компьютер
Связаться в Telegram
Через телефон
Отсканируйте QR код с телефона
Qr-код ТЕХНОНИКОЛЬ в телеграм
Через компьютер
Заказать бесплатный звонок

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь
с политикой обработки персональных данных

Заказать звонок
Специалист дистанционной поддержки перезвонит вам в течение 1-го часа
* — обязательное поле
Специалист дистанционной поддержки позвонит вам на номер в течение 1-го часа

Изменить номер