ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые из этих файлов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой обработки персональных данных.

Согласен(на)
Язык:

Обращаем внимание, что перевод страницы выполнен с использованием средств автоматического перевода, в следствии чего может содержать неточноcти.

Согласен(на)
Род деятельности: Роль: Проектировщик
Online mağaza
Горячая линия 8 800 600-05-65
Для проектировщиков 8 800 350-99-85
Добавьте системы в сравнение
Online mağaza
Горячая линия 8 800 600-05-65
Для проектировщиков 8 800 350-99-85
PLANTER Profilli membranlar

PLANTER Profilli membranlar

Yüksək sıxlıqlı polietilendən hazırlanmış polimer material
PLANTER Profilli membranlar
Зарегистрируйтесь, чтобы добавлять в избранное

PLANTER Profilli membranlar

Təsvir
Göstəricilər
Калькуляторы
Сервисы
Отзывы

Məhsulun təsviri:

PLANTER – bunlar sənaye, mülki, nəqliyyat və hidrotexnika inşaatında istifadə olunan tək və cüt qatlı universal polimer membranlardır. Membranlar yüksək sıxlıqlı polietilendən (HDPE) bir vahid xammal kütləsi yaratmaqla hazırlanır.
Membranların ön səthinin bütün sahəsi 8 mm yüksəklikdəki konik çıxıntılar və onlara bağlanmış bir geotekstil material şəklində hazırlanmışdır (fərdi siniflər üçün).

Tətbiq olunma sahəsi:

Marka

Tətbiq olunma sahəsi

standard

Bina və qurğuların bina zərflərinin, nəqliyyatın, dəmir yolu tunellərinin, eləcə də açıq şəkildə tikilmiş yeraltı damlama tunellərinin hidroizolasiya qatını qorumaq; yerdəki monolit dayaz təməllərin və döşəmələrin torpaq bazasının hazırlanması (beton hazırlığı əvəz etmək imkanı da daxil olmaqla); təməl plitəni kapilyar nəmdən qorumaq; təməl divarlarının daxili səthinin sanitariyası üçün; bərk tullantı poliqonlarının, meliorativ kanalların və gölməçələrin, habelə tullantıların inşası zamanı davamlı qorunma.

extra

eco

geo

Hava limanları da daxil olmaqla yol tikintisində drenaj, gücləndirici və bölücü element kimi istifadə üçün geotekstillə olan membranlar; bina təməllərinin drenaj strukturlarında nəmlik keçiricisi kimi; işləyən çatıların strukturlarında bir drenaj, qoruyucu, bölücü və kök əleyhinə təbəqə kimi; bina və qurğuların bina zərflərinin, nəqliyyat, dəmir yolu tunellərinin, habelə açıq şəkildə tikilmiş yeraltı damıtma tunellərinin su yalıtım qatını qorumaq; bərk tullantı poliqonlarının, meliorativ kanalların və gölməçələrin, habelə tullantıların inşasında antifiltrasiya elementi kimi.

extra-geo


Tolerantlıq:

      Markanın adı

Yol verilən hündürlük, mm

Çıxıntıların yol verilən hündülüyü ,mm

Yol verilən kompressiyanın gücü, %

extra

±0,1

±0,1

-10 % +30 %

standard

±0,1

±0,1

-10 % +30 %

eco

±0,1

±0,1

-10 % +30 %

geo

±0,2

±1,5

-10 % +30 %

extra-geo

±0,2

±1,5

-10 % +30 %


Geometrik ölçüləri:

Göstəricinin adı

Ölçü vahidi

Göstərici

Rulonun uzunluğu

m

10;15;20

Rulonun eni

m

1;2;3


İşlərin həyata keçirilməsi:

«Yüksək sıxlıqlı polietilen membranların damlarda və hidroizolasiya istifadə qaydalarına - HDPE" PLANTER», «TexnoNIKOL şirkətinin materiallarından istifadə edərək təməl izolyasiya sistemlərinin layihə və quraşdırılması üçün tövsiyələrə» uyğun olaraq.

Saxlanılma:

Quru qapalı bir mühitdə dik vəziyyətdə.

Daşıma:

Paletlərdə qapalı nəqliyyat vasitələrində dik vəziyyətdə.

Qablaşdırma haqqında məlumat:

Plastik sarğı ilə dolu taxta paletlərdə verilirTəsviri genişləndirmək

Əsas fiziki-mexaniki xarakteristikalar:

Göstəricin adı

Ölçü vahidi

PLANTER

Sinaq növü

extra

standard

eco

geo

extra-geo

Qalınlıq

mm

0,8

0,55

0,55

0,6

0,8

QOST EN 1849-2-2011

Çıxıntının hündürlüyü

mm

7,5

7,5

7,5

8,0

7,5

QOST EN 1849-2-2011

Çəki 1m²

kq

0,8

0,55

0,45

0,65

0,9

QOST EN 1849-2-2011

Xətti deformasiya zamanı sıxılmaya

kPa

550

280

200

350

580

QOST 17177-94

Dartılma zamanı davamlılıq, A metodu:

 

N/50 mm

QOST 31899-2-2011

(EN 12311-2:2000)

rulonun uzununa

450

280

200

420

590

rulonun eninə

450

280

200

420

590

Maksimum gərginlikdə uzanma

%

18

20

20

30

18

QOST 31899-2-2011

(EN 12311-2:2000)

Statik basılmaya qarşı müqavimət

kq

20

QOST EN 12730-2011

B metodu

5 mm radiuslu brusda üzərində aşağı temperaturda elastiklik

°С

- 45

QOST 2678-94

Suudma

%

1

QOST 2678-94

Sukeçirməzlik, 24 saat ərzində 0,001 mPa

Sukeçirmə izlərinin olmaması

QOST 2678-94

80° C-də qızdırıldıqda xətti ölçülərdə dəyişiklik, :

rulonun uzununa

rulonun eninə

%

2,0

2,0

QOST EN 1107-2-2011

PLANTER geonun filtrasiya və hidrolik xüsusiyyətləri:
Təzyiqdə filtrasiya əmsalı:

m/sutka

i = 0,1

i = 1,0

i = 5,0

QOST Р 52608-2006

 

2,0 кPа

13780

914

204

200,0 кPа

773

65

10

Su keçiriciliyi, təzyiq altında:

lt/(m2с)

i = 0,1

i = 1,0

i = 5,0

QOST Р 52608-2006

 

2,0 кPа

5,1

4,0

2,5

200,0 кPа

0,8

0,5

0,1

PLANTER geo-extra nın filtrasiya və hidrolik xüsusiyyətləri:

Təzyiqdə filtrasiya əmsalı:

m/sutka

i = 0,1

i=0,02

i=0,03

QOST Р 52608-2006

 

2,0 кPа

915

5093

2398

200,0 кPа

65

300

206

Su keçiriciliyi, təzyiq altında:

lt/(m2с)

i = 0,1

i=0,02

i=0,03

QOST Р 52608-2006

 

2,0 кPа

8,3

9,2

9,0

200,0 кPа

2,1

4,6

4,6

Aqressiv mühitə kimyəvi müqavimət:
Kükürd turşusu (15% həll)

-

28 gün məruz qaldıqdan sonra fiziki və mexaniki xüsusiyyətlər 10% -dən çox dəyişmədi.

 

GUP NIIMosstroy metodu

Natrium sulfat (15% həll)
Natrium hidroksidi (məhlul 15%)
Geotekstil materialının fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri:

Xammalın növü

-

penopropilen (РР)

İstehsal texnologiyası

-

davamlı liflərin termal bağlanması

Səth sıxlığı

q/m2

90

QOST Р 55030-2012

Uzunlamasına və eninə istiqamətlərdə qırılma yükü

кН/m

5,3

QOST Р 55030-2012

Maksimal yüklənmə zamanı uzanma

%

45

QOST Р 55030-2012

5% boşalma yükü

kN/m

2,6

QOST Р 55030-2012


Онлайн-калькуляторы и инструменты для выполнения технических расчетов
Калькулятор материалов плоской кровли
Калькулятор материалов плоской кровли

C помощью данного калькулятора вы сможете рассчитать необходимое количество материалов для устройства плоской кровли

Онлайн-карты районирования
Онлайн-карты районирования

В «Онлайн-картах» ТЕХНОНИКОЛЬ объединена информация из СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» и сборника таблиц параметров предельной интенсивности дождя А.М. Курганова.

Теплотехнический калькулятор по методике СП 50.13330
Теплотехнический калькулятор по методике СП 50.13330

С помощью данного онлайн калькулятора вы сможете рассчитать необходимую толщину теплоизоляционного слоя, исходя из требуемого приведенного сопротивления теплопередаче для конкретного региона (города) и типа строительной системы с учетом термических неоднородностей конструкций

Калькулятор ветровой нагрузки на кровлю
Калькулятор ветровой нагрузки на кровлю

Подбор шага крепежа, толщины балласта и ширины рулонов для устройства гидроизоляционного слоя в зависимости от ветровой нагрузки на кровлю

Калькулятор клиновидной теплоизоляции
Калькулятор клиновидной теплоизоляции

Расчет количества клиновидной теплоизоляции для формирования основного уклона и контруклона на плоской кровле

Калькулятор для расчёта параметров системы огнезащиты металлических конструкций
Калькулятор для расчёта параметров системы огнезащиты металлических конструкций

C помощью данного калькулятора вы сможете рассчитать требуемую толщину огнезащитных материалов и их количество, для металлических и бетонных конструкций

Звукоизоляционный калькулятор
Звукоизоляционный калькулятор

С помощью данного онлайн калькулятора вы сможете подобрать систему звукоизоляции и рассчитать необходимую толщину звукоизоляционного слоя, исходя из требуемых индексов изоляции воздушного и ударного шума для конкретного региона (страны), типа здания и изолируемой конструкции, а также вида строительной системы

Калькулятор расхода тепловой энергии
Калькулятор расхода тепловой энергии

Расчет базового значения удельного расхода энергии на отопление согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №1550/пр от 17.11.2017

Сметный расчёт материалов
Сметный расчёт материалов

Онлайн-инструмент для инженеров-сметчиков проектных организаций. Расчет стоимости материалов необходимый для оценки проектно-сметной документации.

Калькулятор расчета количества кровельных воронок
Калькулятор расчета количества кровельных воронок

Калькулятор для расчета количества воронок внутреннего водостока

Калькулятор сегментов XPS
Калькулятор сегментов XPS

Применяется для расчёта сегментов и полуцилиндров  из плит «ТЕХНОНИКОЛЬ XPS»

Конструктор частного дома
Конструктор частного дома

Конструктор поможет подобрать совместимые друг с другом системы для постройки частного дома на основе параметров будущего объекта

Подбор строительной системы
Подбор строительной системы

Техническое обоснование для заказчика в которое включены оптимальные решения для изоляции конструкций с учетом индивидуальных особенностей объекта.

Калькулятор расчета количества материалов системы штукатурного фасада ТН-ФАСАД Профи
Калькулятор расчета количества материалов системы штукатурного фасада ТН-ФАСАД Профи

С помощью данного онлайн калькулятора вы сможете рассчитать количество материалов, необходимое для выполнения комплексной системы тонкослойного штукатурного фасада ТН-ФАСАД ПРОФИ

Калькулятор дорожного полотна
Калькулятор дорожного полотна

Предназначен для расчёта термического сопротивления всех слоёв дорожного полотна и требуемой толщины теплоизоляционного слоя.

Технические сервисы, которые помогут вам при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта
Проектирование объекта
Строительство объекта
Эксплуатация объекта
Ремонт и реконструкция объекта
Быстрый просмотр
онлайн Онлайн-поддержка технического специалиста
Техническая консультация для проектировщиков

Консультации по изоляционным материалам, системам и решениям

Техническая консультация для проектировщиков

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ готовы провести консультации по характеристикам и свойствам решений в любом удобном для вас формате:

 • звонок по телефону;
 • переписка по E-mail;
 • диалог в мессенджерах;
 • видеозвонок;
 • семинар в офисе проектной организации;

В рамках поддержки при проектировании специалисты обеспечат:

 • профессиональное техническое сопровождение проектно-сметной документации;
 • подключатся к решению вопросов экспертизы, подрядчиков, заказчиков, технадзора в случае их возникновения.
Быстрый просмотр
онлайн Онлайн-поддержка технического специалиста
Выполнение технических расчетов

Квалифицированная помощь специалистов проектно-расчетного центра в выполнении технических расчетов

Выполнение технических расчетов

Специалисты проектно-расчетного центра ТЕХНОНИКОЛЬ окажут помощь в выполнении технических расчетов.

 • Расчет количества материалов
 • Расчет ветровой нагрузки на плоскую кровлю
 • Расчет количества клиновидной теплоизоляции
 • Расчет паропроницаемости конструкции
 • Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
 • Расчет технической изоляции
 • Расчет звукоизоляции
 • Расчет конструктивной огнезащиты металла и бетона
Примеры данных:
Быстрый просмотр
онлайн Онлайн-поддержка технического специалиста
Проектирование систем изоляции

Квалифицированная помощь специалистов проектно-расчетного центра в проектировании

Проектирование систем изоляции
Проектирование систем изоляции

Проектно-расчётный центр входит в проектное СРО и имеет разрешение на проведение работ по подготовке архитектурных решений.

Проектирование тепловой изоляции

Моделирование узлов конструкций методом тепловых полей, проверка проектных решений на выполнение санитарно-гигиенических требований

Техническое сопровождение при проектировании

Техническое сопровождение — это техническая консультация, предоставление актуальных документов и оценка технического решения

Примеры данных :
Быстрый просмотр
онлайн Онлайн-поддержка технического специалиста
Технико-экономическое обоснование строительной системы

Предоставление ТЭО изоляционного решения с учетом индивидуальных особенностей объекта

Технико-экономическое обоснование строительной системы

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ подготовят технико-экономическое обоснование с учетом индивидуальных особенностей объекта, в котором предоставят оптимальные решения для изоляции конструкций: плоская крыша, фасад, полы, фундаменты и пр.

Все решения в техническом предложении отвечают ключевым параметрам:

 • надежность и долговечность;
 • экономичность и энергоэффективность;
 • удобство и легкость монтажа;
 • соответствие требованиям нормативно-технической документации;

В документе показаны основные критерии выбора, отличия и преимущества решений. Что поможет вам сделать правильный выбор

Инженеры ТЕХНОНИКОЛЬ помогут обосновать предоставленные решения перед заказчиком.

Специалисты окажут профессиональные рекомендации, используя практический опыт, полученный на объектах. А также расскажут об основных аспектах, на которые необходимо обратить внимание при проектировании.

Примеры
Быстрый просмотр
онлайн Онлайн-поддержка технического специалиста
Подбор альбома технических решений

Предоставление и консультация по сборникам узлов в форматах Autocad, Archicad и Revit

Подбор альбома технических решений

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ готовы предоставить сборники узлов в форматах Autocad, Archicad и Revit и дать консультации по ним. Инженерами компании были разработаны более 120 типовых альбомов узлов, благодаря практическим знаниям, полученным в процессе работы на объектах строительства.

Примеры

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ проконсультируют в разработке нетиповых узлов и решений

Примеры
Быстрый просмотр
онлайн Онлайн-поддержка технического специалиста
Консультация по калькуляторам

Помощь в установке плагинов и консультация по онлайн-инструментам для проектирования

Консультация по калькуляторам

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ проконсультируют по работе плагинов и онлайн-калькуляторов, которые автоматизируют и сокращают сроки выполнения расчетов.

Плагины:
 • Альбомы узлов AutoCAD
 • Динамические блоки элементов узлов AutoCAD
 • Плагин АвтоКЛИН для AutoCAD
 • Приложение для расчета материалов скатных крыш
Калькуляторы:
 • Теплотехнический калькулятор по методике СП 50.13330
 • Калькулятор уклонов крыши
 • Калькулятор ветровой нагрузки на кровлю
 • Калькулятор огнезащиты метал. конструкций
 • Калькулятор звукоизоляции
 • Калькулятор расхода тепловой энергии
Быстрый просмотр
онлайн Онлайн-поддержка технического специалиста
Проверка проектной документации

Проверка проектных решений на предмет соблюдения требований нормативных документов и рекомендаций ТЕХНОНИКОЛЬ

Проверка проектной документации

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ выполнят проверку проектных решений кровли на предмет соблюдения требований нормативных документов и рекомендаций Компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Технический аудит проектных решений выполненный перед сдачей проектно-сметной документации в строительную экспертизу поможет избежать замечаний, а в ряде случаев предотвратит повторное прохождение экспертизы

Примеры аудитов:
Быстрый просмотр
онлайн Онлайн-поддержка технического специалиста
Подготовка данных для сметного отдела

Помощь в подготовке предварительного сметного расчета изоляционных материалов

Подготовка данных для сметного отдела

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ окажут помощь в подготовке предварительного сметного расчета изоляционных строительных материалов, сориентируют по розничной стоимости материалов на этапе проектирования объекта.

Сметный расчет, учитывает основные требования приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г. №421/пр., а именно:

 • Данные о поставщике с учетом конъюнктурного анализа
 • Данные о ценовых предложениях
 • Оформление в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016
Быстрый просмотр
Мероприятия от ТЕХНОНИКОЛЬ

Практические и теоретические обучения в Учебных центрах ТЕХНОНИКОЛЬ; Экскурсии на заводы Компании; Экскурсии на объекты

Мероприятия от ТЕХНОНИКОЛЬ
 • Практические и теоретические обучения в Учебных центрах ТЕХНОНИКОЛЬ

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ организуют практические и теоретические обучения на базе Учебных центров ТЕХНОНИКОЛЬ. В качестве спикеров на мероприятиях выступают ведущие специалисты и эксперты компании. Мероприятия сопровождаются практическими занятиями, в процессе которых проектировщики смогут смонтировать кровельные или фасадные системы. По завершении обучения выдаются именные сертификаты

Фотографии с обучения
 • Экскурсии на заводы Компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ организуют экскурсии для проектировщиков на производственные предприятия Компании ТЕХНОНИКОЛЬ, во время которых можно воочию ознакомиться с процессом производства продукции и убедиться в технологичности производства.

Фотографии с экскурсий
 • Экскурсии на объекты

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ организуют экскурсию на объекты с решениями ТЕХНОНИКОЛЬ либо объекты, находящиеся на стадии монтажа изоляционной системы. На объекте можно ознакомиться с технологией монтажа и эксплуатационными свойствами кровельных решений.

Быстрый просмотр
онлайн Онлайн-поддержка технического специалиста
Установка BIM-библиотеки

Включает в себя решения для программ REVIT, ARCHICAD, RENGA, ALLPLAN, SKETCHUP и уникальный плагин для программы REVIT

Помощь в установке библиотеки BIM-моделей

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ проконсультируют по работе BIM-библиотеки ТЕХНОНИКОЛЬ, которая включает в себя решения для программ REVIT, ARCHICAD, RENGA, ALLPLAN, SKETCHUP и уникальный плагин для программы REVIT.

BIM-библиотека ТЕХНОНИКОЛЬ содержит следующие наборы инструментов:
 • блок по созданию уклонов на плоской кровле с помощью клиновидной теплоизоляции;
 • выноски многослойных конструкций;
 • интерактивные каталоги строительных систем, материалов, альбомы узлов примыканий и модели комплектаций строительных систем;
 • блок по расчету материалов, необходимых для устройства примыканий строительных конструкций.
Быстрый просмотр
онлайн Онлайн-поддержка технического специалиста
Подбор документации

Предоставление сертификатов, заключений, руководств, стандартов организации, каталогов и образцов

Подбор документации

Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ сформируют комплект сертификатов и заключений на материалы и системы ТЕХНОНИКОЛЬ. Предоставят руководства по проектированию, стандарты организации, актуальные каталоги, а также образцы изоляционных материалов и систем.

Быстрый просмотр
онлайн Онлайн-поддержка технического специалиста
Выезд специалиста на ваш объект
Сопровождение монтажа

Служба Качества ТЕХНОНИКОЛЬ снимает риски ошибок в процессе монтажа изоляционных систем

Сопровождение монтажа

При сопровождении монтажа инженером Службы Качества:

 • осуществляется серия выездов на основные этапы устройства изоляционных систем, проверяется качество работы с материалами ТЕХНОНИКОЛЬ;
 • формируется акт осмотра с рекомендациями по процессу монтажа и на что необходимо обратить внимание и как своевременно устранить замечания;

Инженер Службы Качества проводит обучение по работе с материалами для подрядной организации на объекте, если потребуется

Быстрый просмотр
Сертификат мастерства

Документ, подтверждающий высокую квалификацию подрядной организации в применении материалов ТЕХНОНИКОЛЬ. Ваш ключ к крупным заказам!

Сертификат мастерства

Выберите направление, в котором хотите получить Сертификат мастерства и отправьте трех сотрудников от компании на обучение в учебных центрах ТЕХНОНИКОЛЬ по соответствующей теме. Если Подрядная организация уверена в своих силах, то может пропустить обучение и сдать сразу аттестацию. Обучение и аттестация проводятся в 17 учебных центрах Строительной академии ТЕХНОНИКОЛЬ в России, Беларуси, Казахстане. Адрес и расписание ближайшего центра вы найдете на сайте academy.tn.ru

Быстрый просмотр
Найти подрядчика

Сформированный рейтинг подрядчиков на площадке roof.ru помогает в подборе квалифицированных специалистов.

Найти подрядчика

Чем выше Рейтинг Подрядчика, тем легче Заказчику найти строителей для своего проекта, учитывая необходимую квалификацию

Рейтинг Подрядчика складывается из нескольких параметров:

 • добавленного в портфолио работ;
 • загруженных сертификатов о прохождении обучения в Учебных Центрах ТЕХНОНИКОЛЬ;
 • полученных Сертификатов Мастерства;
Быстрый просмотр
Выдача гарантий от производителя

Материалы и системы будут работать надежно весь заявленный срок, для подтверждения ТЕХНОНИКОЛЬ ввела свою систему гарантий.

Выдача гарантий от производителя

Самый простой гарантийный сертификат «Базовый» распространяется на гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы компании, а для систем ТН-КРОВЛЯ есть гарантийные сертификаты «Стандарт», «Стандарт плюс» и «Мастер». Самый максимальный - Гарантийный Сертификат «Мастер».

Гарантийный сертификат “Мастер” включает:

 • гарантию на материалы и на работу по ремонту системы в случае ошибок при монтаже;
 • оформление паспорта объекта с доступом через QR-код;
 • сопровождение монтажа и ежегодные проверки инженера Службы качества;
 • быстрое устранение локальных дефектов на месте;

Гарантийные сроки зависят от толщины гидроизоляционного материала, так, сертификат на материал толщиной от 1,2 мм будет действовать от 7 лет до 10 лет, а на материал толщиной от 1,5 мм – от 10 лет до 15 лет.

Примеры
Быстрый просмотр
Обучение

СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ – кузница профессиональных кадров для строительной отрасли

Обучение

Обучаем 50 000 специалистов строительной отрасли ежегодно.

Более 30 учебных программ по 9 направлениям — результат знаний и опыта тысяч сотрудников и клиентов Корпорации. Большое внимание уделяется проработке конкретных технических решений и сложных узлов, ошибок монтажа

Форматы:
 • Очное обучение в Учебных центрах: семинары, практические занятия в мастерских;
 • Дистанционное обучение: вебинары, онлайн курсы, мобильное приложение TN Learn;
 • Выездное обучение: мастер-классы и семинары на объектах.
Развивая систему образования, ТЕХНОНИКОЛЬ добивается сразу нескольких целей:
 • Непрерывное повышение профессионализма и мастерства участников строительной отрасли и улучшение качества реализации строительных проектов;
 • Развитие культуры применения современных энергоэффективных решений в области строительной изоляции;
 • Сокращение дефицита квалифицированных специалистов в строительной сфере.
Быстровозводимые дома

Постройте дом своей мечты.

Комфортные дома заводского производства

Быстрый просмотр
Выезд специалиста на ваш объект
Тепловизионное обследование

Обследование с объекта с тепловизором укажет истинную причину проблем тепловых потерь в здании.

Тепловизионное обследование

Тепловизионное обследование кровель, фасадов зданий и сооружений - это проведение съемки инженером Службы Качества тепловизором в инфракрасном диапазоне. В результате вы получаете термограмму здания, на которой показана температура в различных точках конструкции. Акт осмотра включает термограмму и при наличии отображения неравномерности ее распределения,получаем указание на наличие дефектов, которые либо уже стали, либо скоро станут причиной тепловых потерь. Своевременное заключение и рекомендации помогут устранить данные проблемы.

Пример
Быстрый просмотр
Выезд специалиста на ваш объект
Поиск протечек

Обследование объекта с использованием специального оборудования для поиска протечек

Поиск протечек

Обследование объекта с использованием специального оборудования для поиска протечек поможет выявить нахождение повреждений и систематизировать протечки. По результатам осмотра предоставляется акт с экспертным заключением Инженера Службы Качества о характере происхождении повреждений, дополненные подробными рекомендации по технологии и материалам для их устранения

Быстрый просмотр
Выезд специалиста на ваш объект
Техническое обследование зданий и сооружений

Обследование эксплуатируемого объекта для оценки текущего состояния изоляционной системы

Техническое обследование зданий и сооружений

Для того чтобы своевременно иметь представление о состоянии изоляционной системы и увеличить межремонтный срок эксплуатации объекта, Служба Качества осуществляет осмотр, производит оценку износа системы в и составляет акт осмотра с рекомендации о необходимости проведения ремонта, если таковой требуется, или реконструкции в целом. Важно своевременно уделять внимание состоянию изоляционных материалов, которые ежедневно воспринимают атмосферные, механические и другие виды нагрузок во время эксплуатации.

Быстрый просмотр
Выезд специалиста на ваш объект
Обмер зданий и сооружений

Сервис замера быстро восстановит данные по габаритным размерам, если потеряна проектная документация на эксплуатируемое здание

Обмер зданий и сооружений

Предлагаем воспользоваться современным подходом к решению этой задачи — сервис «Создание 3D-модели методом аэрофотосъемки». Пилоты Службы Качества ТЕХНОНИКОЛЬ проводят при помощи профессионального квадрокоптера обследование, выстраивают 3D-модель, дрон делает большое количество снимков с перехлестом кадров не менее 70 процентов покрытия снимка. Особенность сервиса в том, что в результате мы передадим все документы, необходимые для проведения ремонтных работ на кровле.

Пример
Умная крыша

Инновационные датчики и системы мониторинга для вашего объекта. Личный кабинет для хранения данных и управления умными устройствами

Быстрый просмотр
онлайн Онлайн-поддержка технического специалиста
Техническая консультация по ремонту многоквартирных жилых домов

Консультации по системам и материалам в сегменте ЖКХ

Техническая консультация по ремонту многоквартирных жилых домов

Эксперт ТЕХНОНИКОЛЬ в сегменте ЖКХ окажет профессиональную консультацию по вопросам ремонта многоквартирных жилых домов

Сервис будет полезен:

 • Фондам региональных операторов капитального ремонта
 • Проектным организациям
 • Подрядным организациям
 • Управляющим компаниям
 • Собственникам квартир

Мы готовы оказать техническую поддержку по вопросам технических регламентов и дать рекомендации по ремонту кровель и фасадов жилых многоэтажных зданий.

0 отзывов
Sıralamaq: по:
Məşhurluq
Дате изменения
Sıralamaq:
Məşhurluq
Дате изменения ↑
Дате изменения ↓
Sıralama
Оставить отзыв
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте

Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Оставьте заявку на техническую поддержку по объекту свыше 1000 м2

Задайте вопрос по продукту
Андрей Титов
Руководитель инженерно-технического центра
Задайте вопрос по продукту

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой обработки персональных данных

* — обязательное поле
223
В списке сравнения
Сравнить
Ваша роль на сайте
Cайт будет подстраиваться в зависимости от вашей роли. Изменить выбор можно в любой момент. Выбор роли находится в верхней части страницы, рядом с телефонным номером.
Проектировщик
Проектировщик
Архитекторы промышленных и гражданских объектов
Торговый партнер
Торговый партнер
Компании, реализующие продукцию ТЕХНОНИКОЛЬ
Подрядчик
Подрядчик
Компании, выполняющие подрядные работы
Заказчик
Заказчик
Юридические лица, пользующиеся услугами и материалами ТЕХНОНИКОЛЬ
Частный клиент
Частный клиент
Физические лица, пользующиеся услугами и материалами ТЕХНОНИКОЛЬ
Сотрудник
Сотрудник
Сотрудники Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
Другое
Другое
Если ни одна из ролей вам не подходит, выберите этот вариант

Частным клиентам

Горячая линия

8 800 600-05-65

Офисы продаж

Перейти

Проектировщикам

09:00 - 18:00 (по МСК)

Связаться в WhatsApp
Через телефон
Отсканируйте QR код с телефона
Qr-код ТЕХНОНИКОЛЬ в WhatsApp
Через компьютер
Связаться в Telegram
Через телефон
Отсканируйте QR код с телефона
Qr-код ТЕХНОНИКОЛЬ в телеграм
Через компьютер
Заказать бесплатный звонок

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь
с политикой обработки персональных данных

Заказать звонок
Специалист дистанционной поддержки перезвонит вам в течение 1-го часа
* — обязательное поле
Специалист дистанционной поддержки позвонит вам на номер в течение 1-го часа

Изменить номер