nav.tn.ru использует cookies. Правила использования.

Zəmanətlərin verilməsi

Damörtüyü material və sistemlərin Suyadavamlılığına zəmanət premium sinifli materiallardan istifadə və Keyfiyyət Xidməti mütəxəssislərinin bütün təlimatlarının yerinə yetirildiyi halda sistemin montajı mərhələsində verilir.

Zəmanət növləri

Əsas *
Standart *
Master *
Maksimal  
zəmanətin müddəti
7, 10 il
10, 15 il
10, 15 il
Nəyə  
zəmanət veririk?
materialın
suyadavamlılığı
sistemin
suyadavamlılığı
sistemin
suyadavamlılığı,
podratçının səhvlərinin olmaması
Zəmanət bütün izolyasiya sistemini  
əhatə edir
xeyr
bəli
bəli
Sənəd
sertifikatın blankı
sertifikatın blankı
sertifikatın blankı
Kim tərəfindən verilir?
Keyfiyyət Xidməti, saytda sifariş nav.tn.ru
Keyfiyyət Xidməti, saytda sifariş nav.tn.ru
Keyfiyyət Xidməti, saytda sifariş nav.tn.ru
Obyektin montajı zamanı  
Keyfiyyət Xidmətinin  
müşayiət edilməsi
xeyr
bəli
bəli
Podratçıya dair  
tələblər
istənilən
TM-də təlim keçmiş
Ustalıq sertifikatı
Bəyənilmiş komplektləşdiricilərin  
tətbiqi üzrə  
tələblər
xeyr
bəli
bəli
Zəmanət halında  
materialın dəyişdirilməsi
yalnız hidroizolyasiyanın
sistemin bütüm təbəqələrinin
sistemin bütüm təbəqələrinin
Yerinə yetirilməsi  
təmir işlərinin  
zəmanət halında
xeyr
xeyr
bəli
Maksimal məsuliyyətin  
amortizasiyası
bəli, hər il
xeyr
xeyr
məsuliyyətin  
Məhdudlaşdırılması
materialların ilkin dəyərinin 100%-dən artıq yox
materialların ilkin dəyərinin 100%-dən artıq yox
materialların ilkin dəyərinin 200%-dən artıq yox
zəmanətin yeni Sahibinə  
verilməsi
1 dəfə, ödənişli 30000 rubl
1 dəfə, ödənişli 30000 rubl
1 dəfə, ödənişli 30000 rubl
Dəyər  
müştəri üçün(materialın qiymətindən %)
0%
0% 2017-ci il üçün
5%

Zəmanət üçün məlumat

Для получения сертификата заполните все поля формы

1. Информация о гарантии

2. Информация о владельце

3. Информация о заявителе

4. Информация о подрядчике

Для получения данного сертификата необходимо пройти обучение в строительной академии ТЕХНОНИКОЛЬ

5. Информация о объекте

Sizin suallarınız və yaxud   təklifləriniz var? Sadəcə   bizə yazın!
Dmitriy Mayorov
Keyfiyyət Xidmətinin Rəhbəri
Sizin suallarınız və yaxud   təklifləriniz var? Sadəcə   bizə yazın!
* — обязательное поле