nav.tn.ru использует cookies. Правила использования.

Уважаемые коллеги! ТЕХНОНИКОЛЬ работает в стандартном режиме.
Обращение Евгения Войлова, Технического директора ТЕХНОНИКОЛЬ. Перейти

Задать вопрос
Upload files
Зарегистрироваться

thnx

join-success

to-cabinet

İstismar zamanı dəstək

Çoxillik Aparıcı avropa şirkətlərinin təcrübəsi kimi TEXNONİKOL şirkətinin təcrübəsi göstərir ki damörtüyü, hidroizolyasiya və habelə fasad sistemlərinin keyfiyyətli və etibarlı olmasını dolğun texniki müşayiətsiz təmin etmək mümkün deyil.

поиск протечек

Помогаем найти протечки там, где никто не может найти, с использованием инструментов неразрушающего контроля.

termal-görüntülü yoxlanış

Fasadların və damların termal-görüntülü yoxlanışını aparırıq. İstilikkeçirən daxiletmələri tapmağa kömək edirik.

Hesabatların nümunələri

Sizin sual və ya   təklifləriniz var? Sadəcə   bizə yazın!
Dmitriy Mayorov
Keyfiyyət Xidmətinin Rəhbəri
Sizin sual və ya   təklifləriniz var? Sadəcə   bizə yazın!
Техническое обследование
* - обязательное поле.
Тепловизионное обследование
* - обязательное поле.