nav.tn.ru использует cookies. Правила использования.

Layihələndirmə

Layihə-hesablama mərkəzi layihələrin hazırlanmasını, obyektin komplektasiyası üçün bütün zəruri texniki hesablamaların hazırlanmasını, fərdi bəndlərin tərtibatı və layihə üzrə sənədləşmənin yoxlanılmasını həyata keçirir.
Texniki dəstək
Texniki dəstək konkret obyektlər üçün fərdi həllərin hazırlanması, texniki konsultasiya, aktual sənədlərin təqdim olunması və texniki həllin qiymətləndirilməsidir.
İzolyasiya sistemlərinin layihələndirilməsi
Layihə-hesablama mərkəzi layihə RTB (Regional Tikinti Birliyi)-nə daxildir və memarlıq və konstruktiv məsələlərin hazırlanması üzrə işlərin aparılması üçün icazəyə malikdir.

Layihə nümunələri

Проект изоляции фундамента

Проект изоляции кровли с использованием битумных материалов

Проект изоляции кровли с использованием полимерной мембраны

Пример проекта кровли

Смотреть еще примеры
İstilik izolyasiyasının layihələndirilməsi
QT(Qaydalar Toplusu) 50.13330.2012 tələblərinə uyğun olaraq istilik-texniki hesablamalar, isti sahələri metodu ilə kostruksiyaların bəndlərinin modelləşdirilməsi, layihə həllərinin sanitar-gigiyena tələblərinin yerinə yetirilməsinə dair yoxlanılması. Enerji səmərəliliyi pasportunun hesablanması.

Hesablama nümunələri

Sizin sual və yax   təkliflər var? Sadəcə   bizə yazın!
Антон Шелестов
Anton Şelestov
Layihə-hesablama mərkəzinin rəhbəri
Sizin sual və yax   təkliflər var? Sadəcə   bizə yazın!
* — обязательное поле
Техническое сопровождение
* - обязательное поле.
Проектирование систем изоляции
* - обязательное поле.
Upload files

Обращаем Ваше внимание, данная услуга является платной, стоимость услуги определяется после анализа заполненной заявки

Проектирование тепловой изоляции
обязательное поле
Upload files

Обращаем Ваше внимание, данная услуга является платной, стоимость услуги определяется после анализа заполненной заявки